Dotaznik pre obyvatelov.doc
Dotazník pre obyvateľov

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
(pre občanov)

(Vyplnený dotazník zaslať na mailovú adresu: hanusovsky@prounion.sk - do 31.januára 2015)

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.