Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1-2018 o miestnych daniach na rok 2019.pdf
VZN č.1/2018 o miestnych daniach na rok 2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.