Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1-2020 MŠ.pdf
VZN č. 1/2020 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

VZN č. 2-2019 o miestnych daniach ...od 1.1. 2020.pdf
VZN č. 2-2019 o miestnych daniach ...od 1.1. 2020

VZN č. 1-2019 MŠ.docx
VZN č. 1/2019 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

VZN č. 1-2018 o miestnych daniach na rok 2019.pdf
VZN č.1/2018 o miestnych daniach na rok 2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.