FOTO rok 2020

"ADVENTNÉ PROGRAMY V MALÝCH LUDINCIACH SPÁJAJÚCE GENERÁCIE"

Pozvánka
Pozvánka
Tabuľa
Tabuľa
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ kreslenie pohladníc
Deti MŠ vystúpenie
Deti MŠ vystúpenie
Deti MŠ vystúpenie
Deti MŠ vystúpenie
Vianočná hudba
Vianočná hudba
Vianočná pieseň
Vianočná pieseň
Vianočná báseň
Vianočná báseň
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Hotové vianočné ozdoby
Hotové vianočné ozdoby
Hotové vianočné ozdoby
Hotové vianočné ozdoby
Hotové vianočné ozdoby
Hotové vianočné ozdoby
Hotové pohladnice z MŠ
Hotové pohladnice z MŠ
Hotové pohladnice z MŠ
Hotové pohladnice z MŠ
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Rozdávanie vencov obyvateľom
Príprava adventného venca pred OcÚ
Príprava adventného venca pred OcÚ
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky
Zapálenie 1. adventnej sviečky

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Žiadateľ projektu: Obec Malé Ludince

"ROZVOJ PODMIENOK CYKLISTICKEJ TURISTIKY V DOLINE HRONA"

Drevený altánok s lavicou a stolom
Drevený altánok s lavicou a stolom
Informačná tabuľa
Informačná tabuľa
Informačná tabuľa
Informačná tabuľa

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Žiadateľ projektu: RKC - cirkevný zbor Malé Ludince

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.