Prírodné bohatstvo

Malé Ludince ležia na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v doline Hrona. Stred obce má nadmorskú výšku 130 m n. m., chotár 124 – 228 m n. m. Zväčša odlesnený rovinný až pahorkatinný povrch chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny s príkrovom spraší a sprašových hlín. Agátové lesíky rastú len na strmších úbočiach pahorkatiny. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.