Zmluvy na stiahnutie

ZmluvaPPA-RekonštrukciaOcÚ.pdf
ZmluvaPPA-RekonštrukciaOcÚ

ZmluvaPPA-Rekonštr.cintorína.pdf
ZmluvaPPA-Rekonštr.cintorína

Zmluva o grantovomúčte.pdf
Prima banka - Zmluva o grantovom účte

ZmluvaoMunicipálnomúvere-Eurofondy(A).pdf
Prima banka - Zmluva oMunicipálnom úvere-Eurofondy(A)

Dodatok č.1.pdf
C.E.I. consulting - Dodatok č.1 k zmluve o posk.služ v PRV SR 2007-2013 Os4 Leader

C.E.I. consulting - Dodatok č.2 k zmluve o posk.služ v PRV SR 2007-2013 Os4 Leader.pdf
C.E.I. consulting - Dodatok č.1 k zmluve o posk.služ v PRV SR 2007-2013 Os4 Leader

Zmluva o poskytnutí auditor. služieb 2013.pdf
Ing. Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2012 a 2013

Zmluva o poskytnutí auditor. služieb 2014.pdf
Ing. Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2014

Dodatok č.4 k NZ - Zuzana Gécziová.pdf
Dodatok č.4 k NZ - Zuzana Gécziová

Zmluva o poskytnutí služieb - PROUNION a.s..pdf
Zmluva o poskytnutí služieb 2014-2020 PROUNION a.s.

Zmluva o používaní SW č.2000124.COM.pdf
Zmluva o používaní SW č. 2000/124 - REMEK s.r.o.

Dodatok č.1 - PPA.pdf
PPA Bratislava - Dodatok č.1 k zmluve č. 1400064

Lesy SR š.p. - Zmluva č. 31-2015-220-04-03 .pdf
Lesy SR š.p. - Zmluva č. 31-2015-220-04-03

Dodatok č.1 - PPA.pdf
PPA Bratislava - Dodatok č.1 k zmluve č. 1400046

Rámcová zmluva o dielo - Orem J.pdf
Július Orem - Rámcová zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a montáží el.

Zmluva o dielo JV-01042015-14.pdf
Premier Consulting, s.r.o. - Zmluva o dielo č. JV-01042015-14

Zmluva o poskytovaní služieb - PZS.pdf
Ing. Pavol Jurák - Zmluva o poskytovaní služieb PZS

AKU-TRANS s.r.o. - Dodatok č.12015.pdf
AKU-TRANS s.r.o. Dodatok č. 12015 k Zmluve č.1 zo dňa 28.9.2015

Zmluva o externom projektovom manažmente.pdf
Premier Consulting, s.r.o. -Zmluva o externom projektovom manažmente č. JV-11052105-4

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - COOP Jednota.pdf
COOP Jednota s.d - Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Dohoda k zmluve o dielo č. JV-01042015-14.pdf
Premier Consulting, s.r.o. - Dohoda k zmluve o dielo č. JV-01042015-14

Slovanet a.s. - Zmluva o dielo č.24082015.pdf
Slovanet a.s. - Zmluva o dielo č. 24082015

Zmluva o poskytnutí auditor. služieb r.2015.pdf
Ing. Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2015

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere.pdf
Prima banka - Dodatok č.1 - Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.23/009/14

Nájomná zmluva s RKC MALE LUDINCE.COM.pdf
RKC na Slovensku - CZ Malé Ludince - Nájomná zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej umluvy.COM.pdf
NATUR-PACK s.r.o. - Zmluva o uzavretí budúcj zmluvy

Poistná zmluva.pdf
Union poiťovňa, a.s. - Poistná zmluva č. 11-412078

Zmluva o zabezpečení systému združ.naklad. s odpadmi z obalov.pdf
NATUR-PACK s.r.o. - Zmluva o zamezpečení systému združ.naklad. s odpadmi z obalov

Zmluva o poskytnutí auditor. služieb r.2016.pdf
Ing. Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny ...- TWINLOGY s.r.o..pdf
TWINLOGY s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke elektriny ...

Licenčná zmluva č. 2000-124.pdf
REMEK s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/124

Zmluva č. 266610-2017-8.pdf
ZsVS a.s. - Zmluva č. 266610/2017/8 o poskytovaní služieb

Zmluva o dodávkach biologicky rozložiteľného odpadu.pdf
Mesto Želiezovce - Zmluva o dodávkach bioloicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o poskytovaní audít. služieb r. 2017.pdf
Ing. Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2017

RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci.pdf
RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods.3 Zákona o odpadoch

ZsVS - Zmluva č.91563201726 oposkytovaní služiebposkytovaní služieb.pdf
ZsVS a.s. - Zmluva č. 91563/2017/26 o poskytovaní služieb

BGA.pdf
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Támogatási szerződés

OREM.pdf
Július Orem - Rámcová zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a montáží el.

Ing. Jurák - Zmluva o spracúvaní osobných údajov.pdf
Ing. Jurák Pavol - zmluva o spracúvaní osobných údajov...

Ing. Jurák - Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby.pdf
Ing- Jurák Pavol - zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby

Zmluva o dielo č. O_40_2018.pdf
METAL SERVIS Recycling s.r.o. - Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnutí auditor. služieb r.2018.pdf
Ing. Jozef Adamkovič - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2018

PS Bažantnica - dodatok č. 1.pdf
PS Bažantnica - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

ZsVS - zmluva.pdf
ZsVS - Zmluva č. 105096/2018/23 o poskytovaní služieb

4G.pdf
4G commercium s.r.o. - Zmluva o dodávke potravín

UPSVaR.pdf
ÚPSVaR - Dohoda č. 19/15/50j/2

TWINLOGY s.r.o -zmluva.pdf
TWINLOGY s.r.o. - Zmluva o dodávke elektrony č. 9000001006

Dohoda č.19-15-52A-39.pdf
ÚPSVaR - Dohoda č. 19/15/52A/39

Municipálny úver - Superlinka.pdf
Municipálny úver - Superlinka / Zmluva o kontokor. úvere č. 114/002/19

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.23-009-14.pdf
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 23/009/14 - Dodatok č.2

Dexia Komunál univerzálny úver - dodatok č. 2.pdf
Dexia Komunál univerzálny úver/ Zmluva o úvere č. 23/015/07 - Dodatok č. 2

Darovacia zmluva.pdf
HPH elektronic v.o.s. - Darovacia zmluva

Mandátna zmluva.pdf
Judit Csókás - Mandátna zmluva

Zmluva - Dising, a.s..pdf
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Komunal Energy - str.1.
Komunal Energy - str.1.
Komunal  Energy - str.2.
Komunal Energy - str.2.
Komunal Energy  - str.3,
Komunal Energy - str.3,
Dexia Komunál univernálny úver str.1
Dexia Komunál univernálny úver str.1
Dexia Komunál univernálny úver str.1
Dexia Komunál univernálny úver str.1
Zmluva o dielo - STAVEX Nitra s.r.o - 1
Zmluva o dielo - STAVEX Nitra s.r.o - 1
Zmluva o dielo STAVEX Nitra s.r.o. - posl.
Zmluva o dielo STAVEX Nitra s.r.o. - posl.
Zmluva PROUNION - str.1
Zmluva PROUNION - str.1
Zmluva PROUNION - str.2
Zmluva PROUNION - str.2
Zmluva PROUNION - str.3
Zmluva PROUNION - str.3
Zmluva PROUNION - str.4
Zmluva PROUNION - str.4
Zmluva Sikenica.PDF
Zmluva - Sikenica

Baka A. - nájomná zmluva.pdf
Baka Alexander - nájomná zmluva

Zmluva - KONFER networks
Zmluva - KONFER networks
Zuzana Gécziová - Dodatok č.3
Zuzana Gécziová - Dodatok č.3
Stavmont Želiezovce s.r.o. - Dodatok č.1 (str.1/2)
Stavmont Želiezovce s.r.o. - Dodatok č.1 (str.1/2)
Stavmont Želiezovce s.r.o. - Dodatok č.1 (str.2/2)
Stavmont Želiezovce s.r.o. - Dodatok č.1 (str.2/2)
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.