Zámer predaja majetku obce - zo dňa 15.12.2021

Zámer predaja ... zo dňa 15.12.2021
Zámer predaja ... zo dňa 15.12.2021
Výpis uznesenia 18/2021 zo dňa 15.12.2021
Výpis uznesenia 18/2021 zo dňa 15.12.2021
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.