Výzvy

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - prieskum trhu

Výzva DS.pdf
Výzva -

Výzva MR.pdf
Výzva -

Výzva VO.pdf
Výzva -

Vyhodnotenie

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - DS.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu -

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - MR.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu -

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - VO.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu - "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia"

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.