Vyhodnotenie cenových ponúk na prenájom pozemku v k.ú. Malé Ludince

Vyhodnotenie cenových ponúk.pdf
Vyhodnotenie cenových ponúk

Výzvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v k.ú. Malé Ludince - Obchodná verejná súťaž

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - prieskum trhu

Vyhodnotenie

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - Klub (1).pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu -

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - DS.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu -

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - MR.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu -

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - VO.pdf
Záznam o vykonaní prieskumu trhu

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.