História

Historicky patrila malebná obec Malé Ludince do hontianskej stolice. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1255. Veľká časť miestneho obyvateľstva je protestantského vyznania, čo v minulosti predstavovalo ťažké prenasledovanie. Dejiny obce ovplyvnil i vpád Tatárov. Poľnohospodársky charakter pretrváva dodnes. Veľké ovocné sady, vinice či vínne pivnice dotvárajú obraz obce. K pamiatkam patrí reformovaný kostol a pomníky.

Obec Malé Ludince bola osídlená v neolite. Na území obce je archeologicky doložené sídlisko s kanelovanou keramikou. Obec je písomne doložená od roku 1255 ako Vlud, neskôr Vlued, Wlued (1293), KischOelwéd (1786), Malé Ludince (1920), maďarsky Kisölved.

Obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1571 mala 16 rodín, v roku 1715 mala 17 domácností, v roku 1720 mala 23 domácností, v roku 1828 mala 56 domov a 340 obyvateľov. . Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani po roku 1918. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.