Povinné zverejňovanie FAKTÚR

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Dátum úhrady
Suma €
Spôsob úhrady
Poznámky
001 Stavmont Zeliezovce
Dodanie služby prevodom
002 Stavmont Zeliezovce
Dodanie služby 1 620,00€ prevodom
003 Ing. Ondrej Juhász Vyhotovenie projektovej dokumentácie 25.04.2013 3 240,00 prevodom
004 Stavmont Želiezovce Drev. materiál na dom smútku 16.05.2013 1 828,30 prevodom
005 Stavmont Želiezovce Strešná krytina - dom smútku 07.06.2013 6 140,00 prevodom
006 Stavmont Želiezovce Montáž krovu a prekrytie domu smútku 2 340,00
007 Jolana Horváthová Hnedé uhlie 03.01.2014 712,98 PP
008 Stavmont Želiezovce Projekt - Rekonštrukcia cintorína 18.09.2014 44 304,48 PP
009 Július Orem Montáž elektr.prípojky pre OcÚ 24.10.2014 774,17

PP

010 C.E.I. consulting a.s. Exter.manažm.PRV 2007-2013 - Leader 18.11.2014 4 614,91 pp
011 Stavmont Želiezovce Projekt - Rekonštrukcia cintorína 18.11.2014 27 995,75 pp
012 Stavex Nitra s.r.o. Rekonštrukcia OcÚ 39 597,60 PP
013 PROUNION a.s. Nitra Exter.manažment - Rekonštrukcia OcÚ 2 520,00 PP
014 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2012 a 2013 1 000,00 PP
015 Július Orem Oprava VO, prekládka MR 460,62 PP
016 Jolana Horváthová Hnedé uhlie 677,52 PP
017 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2014 500,0 PP
018 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2015 28,09.2016 500,0 PP
019 Jolana Horváthová JOHO Hnedé uhlie 13,012017 723,62 PP
020 Ing Jozef Adamkovič Audit za rok 2016 04.07.2017 550,00 PP
021 Július Orem Oprava VO 14.08.2017 862,08 PP
022 DK RE-Build s.r.o. Oprava strechy OcÚ 30.11.2017 2 500,00 PP
023 Jolana Horváthová JOHO
Hnedé uhlie - MŠ
26.01.2018
748,46 PP
024 Peter Kováč KOVOTERM
Dodanie radiátorov s príslušenstvom - MŠ Malé Ludince 15.01.2018 1 433,40 PP
025 Ladislav Hajnovič VODOINŠTALÁCIE KÚRENIE
Demontáž, montáž, oprava radiátorov - MŠ Malé Ludince
26.01.2018 800,00 PP
026 Róbert Varga - ROBPLAST Dodanie a montáž okien - MŠ Malé Ludince 20.02.2018 5 500,00 PP
027 Ladislav Németh STOLAR CENTRUM Kuchynská rohová linka s montážou - MŠ 08.03.2018 1 185,00
PP
028 Attila Várnagy - TINNER Klampiarské práce - MŠ 15.03.2018 574,00 PP
029 Róbert Heimlich Murárske práce - MŠ 09.04.2018 1 030,0 PP
030 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2017 30.08.2018 600,0 PP
031 Jolana Horváthová JOHO Hnedé uhlie MŠ
431,30 PP
032 TH Palivo s.r.o. Uhlie MŠ 895,60 PP
033 TWINLOGY s.r.o. Elektrika vyúčtovanie od 1.1. do 15.1.2019 498,02 PP
034 HPH Elektronic v.o.s. Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu 12.6.2019 6 667,44 PP
035 Judit Csókás Vyhotovnie žiadosti o dotáciu 520,00 PP
036 Róbert Magáč Výmena okien a dverí na dome smútku 2470,- PP
037 HPH Elektronic v.o.s. Oprava verejného osvetlenia 539,76 PP
038 Peter Adamcsok PETI-PALIVÁ Uhlie MŠ 890,72 PP
039 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2018 600,00 PP
040 HM22 s.r.o. Kamenica nad Hronom Oprava a modernizácia klubovej miestnosti 9.240,00 PP
041 HPH Elektronic v.o.s. Dodanie a montáž alarmu 488,16 PP
042 HM22 s.r.o. Kamenica nad Hronom Výmena okna a murárske práce 1.493,0 PP
043 HPH Elektronic v.o.s. Dodanie a montáž kamery v MŠ 594,06 PP
044 VKB STAV, s.r.o. Stavebný materiál na parkovisko 583,90 PP
045 Ing. Jozef Adamkovič Audit za rok 2019 600,00 PP
046 RELATED spol. s r.o. Murárske práce 985,0 PP
047 RELATED spol. s r.o. Murárske práce 950,0 PP
048 MIRA OFFICE s.r.o. Vianočné dekorácie, stromček ("hradené z dotácie NSK") 1.063,86 PP
049 HA-MAR PALIVÁ Uhlie - MŠ 498,45 PP
050 Ing. Jozef Adamkovč Audit za rok 2020 600,0 PP
051 EUROVOX s.r.o. Detské ihrisko 2.399,0 PP
052 MIRA OFFICE s.r.o. INTERREG - Kancelárske potreby 14,0 PP
053 MIRA OFFICE s.r.o. INTERREG - Kancelárske potreby 213,84 PP
054 REMEK s.r.o. SW narok 2021 420,0 PP
055 EPS Design s.r.o. INTERREG - A2  tabuľa 50,0 PP
056 EPS Design s.r.o. INTERREG - Roll up 400,0 PP
057 MIRA OFFICE s.r.o. INTERREG - PIVNé SETY 2 049,50 PP
058 KoronArt o.z. INTERREG - Organizovanie kult.poduj. - Stretnutie... 4 300,0 pp
059 MIRA OFFICE s.r.o. INTERREG - kancelárske potreby 254,34 PP
060 EPS Design s.r.o. INTERREG - tričká letáky 1 300,0 PP
061 KoronArt o.z. INTERREG - Organizovanie - Športový deň 4 400,0 PP
062 EPS Design s.r.o.
INTERREG - plagáty,letáky Malé Ludince 200,0 PP
063 EPS Design s.r.o. INTEREG - plagáty, letáky Zalaba 200,0 PP
064 MIRA OFFICE s.r.o. INTERREG - kancelárske potreby 131,82 PP
065 FERENCZI KORNÉL INTERREG - reproduktor s mixpultom 799,0 PP
066 KoronArt o.z. INTERREG - Organizovanie kult.poduj. - Sikince fest. Zalaba 6 450,0 PP
067 KoronArt o.z. INTERREG - Organizovanie kult.poduj. - Malé Ludince 7 100,0 PP
068 MIRA OFFICE s.r.o. INTEREG - stan 400,0 PP
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.