SÚČASTNOSŤ

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 188
 • muži 89
  ženy 99
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 13
 • Produktívny vek (15-54) ženy 53
 • Produktívny vek (15-59) muži 63
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 59
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -2
 • muži -2
  ženy 0
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.